Formació Integral Professional

Què és el FIP?

El FIP o Recorregut Professional per Adults de MEMORY. ESCOLA DE TEATRE, DANSA I MUSICAL està format per tres cursos d’aprenentatge tècnic i pràctiques escèniques que aporten a l’alumne/a les eines necessàries per esdevenir un actor o una actriu professionals.

Una vegada finalitzats aquests tres cursos, l’alumne/a rebrà un títol privat que acreditarà els coneixements artístics adquirits i la formació professional rebuda. Així doncs, amb aquesta formació, els/les alumnes aconsegueixen tots els recursos necessaris per iniciar una carrera escènica de qualitat i d’èxit.