Formació Integral Juvenil

Els cursos de Formació Integral Juvenil, adreçat a alumnes entre 12 i 18 anys d’edat, són una bona manera d’iniciar o continuar un recorregut emocionant i enriquidor en el món del teatre de text i del teatre musical. En els diferents nivells que s’ofereixen (Iniciació, Mig i Avançat), els alumnes s’introduiran i aniran aprofundint en les àrees de la dansa jazz i el claqué, el cant i la interpretació.

El treball divers que s’aplica en aquestes matèries desperta i fomenta, a més a més de l’aprenentatge tècnic, valors tan importants com són la confiança, la curiositat, el risc, el treball en equip, el coneixement d’un mateix, el compromís, el respecte i el creixement personal.