Text

Què és el Mòdul de Text

Mòdul específic de 2 anys que proporciona als alumnes els coneixements necessaris per iniciar-se al teatre professional, assolint una sòlida base tècnica, més versatilitat, més autonomia i capacitat de creació.