Les arts escèniques proporcionen al nen un desenvolupament cognitiu molt positiu i enriquidor. A través de les classes de teatre infantil l’alumne desenvoluparà:

  •  la psicomotricitat, l’expressió corporal, la intel·ligència emocional, l’imaginari, etc.

mentre es promou el creixement de:

  • les seves capacitats expressives i corporals, la seva autonomia com a individu, la capacitat de treball en grup i la seguretat en un mateix, entre d’altres.

Els grups d’alumnes es formen tenint en compte les seves edats i dins d’aquests en subgrups segons els nivells i necessitats particulars de cada alumne.

A la matèria d’INTERPRETACIÓ, l’alumne s’inicia en el món del teatre a partir de jocs escènics, contes i històries tot explorant sobre el terreny dels estats d’ànim i les emocions, la veu, l’expressió corporal, la desinhibició i la seguretat sobre l’escenari, la capacitat d’improvisació, la memorització i el sentit dels textos, la construcció de personatges, la comprensió i la reflexió de les situacions que s’aborden des de la ficció, etc. Es fomenta d’aquesta manera en l’alumne la seva autonomia, l’estimulació de l’imaginari i el treball en equip.

A la classe infantil de DANSA JAZZ es treballa a partir d’exercicis lúdics i tècnics i coreografies de diferents ritmes i estils. Tot plegat per apropar a l’alumne a la millora de la presència escènica, la col·locació corporal, l’elasticitat, la coordinació i el ritme.

CANT, sempre partint d’un ús sa de l’aparell fonador i adquirint consciència del seu instrument vocal, l’alumne en la classe de cant infantil cantarà en conjunt i de manera solista. Fent exercicis d’escalfament, de desenvolupament tècnic, i treballant cançons de diferents estils, l’alumne guanyarà en afinació, control tècnic, virtuosisme, musicalitat, expressivitat i control sobre la seva veu.

CLAQUÉ el treball dels peus i del cos proporcionarà a l’alumne les eines necessàries per tenir un bon control corporal i sentit del ritme. En aquesta matèria es potencia també la coordinació física, l’esperit de precisió, l’optimització d’esforços, etc. Tots aquests conceptes reforcen paràmetres específics de les matèries anteriors.

Cada disciplina té el seu propi programa d’estudis i preveu diferents mostres (aules obertes, tallers, festa de fi de curs…) on els alumnes posen en pràctica davant del públic els coneixements adquirits durant el curs.

A més, a final de curs, l’alumne obté un informe personalitzat de cada matèria amb les observacions i recomanacions cara al curs següent.

A les aules obertes els pares tenen l’oportunitat de veure el desenvolupament d’una classe i així apreciar en primera persona el treball a l’aula i poder fer una valoració conjunta amb el professor. La Festa de fi de curs la fan tots els alumnes de manera conjunta, i és el moment en el que els alumnes mostren, a dalt de l’escenari d’un teatre, tot el procés creatiu treballat durant el curs per aquesta ocasió.

Per accedir a la Formació Integral Infantil no cal fer proves de nivell. Tot i així, cursar el Casal Infantil pot ajudar a resoldre dubtes. S’oferta per setmanes durant les vacances de Nadal, Setmana Santa, juliol i setembre. Aquest és un bon moment per tal de poder ajustar al màxim la valoració sobre en quin grup i nivell hauria de començar el curs.

Un cop acabat el procés de Formació Integral Infantil, Memory ofereix la possibilitat d’ampliar el seu recorregut en la Formació Integral Juvenil, un procés que comença a ser més tècnic i on se situa a cada alumne per nivell de cada matèria. És a dir, un mateix alumne pot cursar, per exemple, Mig de Jazz, Avançat d’Interpretació i Cant i Iniciació de Claqué.